”Jag är som Gud skapade mig.”

Dessa ord är som en lisa för själen.

Jag låter dem sjunka djupt, djupt in i mig och förvarar dem där.

De är mina, de är dina. Glöm dem aldrig!

De är de enda ord som betyder någonting.

Och Guds änglar sjunger:

”du är som Gud skapade dig, ingenting mer och ingenting mindre”

Mirakler får sinnen att bli ett i Gud. De är beroende av samverkan, eftersom Sonskapet är summan av allt som Gud skapade. Mirakler återspeglar därför evighetens lagar, inte tidens. Mirakelprincip nr 19.