”Ge mig din välsignelse, helige Guds Son.”

Jag vill se dig med Kristi ögon, och se min fullkomliga syndfrihet i dig.

Hat är specifikt. Det drabbar alltid en kropp men utgår från ett sinne. Det ser inte med Kristi ögon, det ser inte helheten utan bara den del som symboliserar rädsla och vrede.

Så lätt det är att hamna här, i sin egen rädsla och vrede och lägga ut den på andra och på så sätt inte äga den och göra något åt den.

Jag sväljer min stolthet och tar min broders hand i stället för att attackera honom.

Idag övar vi på ett annat sätt och tar ställning mot vår vrede, så att våra rädslor kan försvinna och erbjuda plats åt kärleken.