”Jag ger mirakler jag har tagit emot.”

Kristi sanna seende ges till mig i barmhärtighet. Jag ombeds att använda det och bara det.

Jag läste ett klipp jag fick om hur världen styrs av några få rika och mäktiga människor och att de har möte i England just nu. Informationen i klippet var alarmerande och jag frågade Gud – vad skall jag göra med denna information?

Gud svarar mig:

Det finns inga ”dom andra”. Vi är alla ett. Du ser bara dig själv.

Jag frågar: ”varför vill en del av mig utplåna mig? varför vill en del av mig bestämma över allt, inklusive Gud?

Gud svarar mig:

Allt detta är frestelser, alla krig, demonstrationer, alla som försöker sko sig på andra osv. Gå inte på alla dessa frestelser utan ta emot Kristi sanna seende, se förbi allt detta och se igenom det. Se Kärleken som hållits dold av alla de vanställda bilderna av lidande och orättvisa.

Kristus ser ingen synd i någon. Han ser bara lycka och kärlek. Ös ur denna skattkammare och se en förlåten värld.