”Idag lär jag mig att ge som jag tar emot.”

Jag tar emot sant seende.

Jag ser ingen som en kropp.

Jag ser honom som den Guds Son han är och erkänner att han är ett med mig i helighet och i evighet.

Det är vad jag tar emot och vad jag ger.

Jag ser Kristus i allt.