”Jag går med Gud i fullkomlig helighet.”

Jag lyser upp världen, jag lyser upp mitt sinne och alla de sinnen som Gud skapade som ett med mig.

Glöm aldrig vem du är och vem du ser i din broder.

Ser du någon annan än Kristus har du fastnat i en illusion och behöver be om förlåtelse för det.

Jag kommer att tänka på en sång jag sjöng som liten:

I sommarens soliga dagar
 vi gå genom skogar och hagar.
På färdens besvär ingen klagar 
vi sjunga, var vi gå.
 Hallå, hallå!

Du som är ung
 kom med och sjung
och sitt ej hemma slö och tung!
 Vår sångartropp
 han gångar opp
 på kullens allra högsta topp. 
I sommarens soliga dagar 
vi sjunga, var vi gå.
Hallå, hallå!