”I min försvarslöshet ligger min styrka.”

Jag har makten att besluta till vilken röst jag vill lyssna.

Jag väljer Kristi styrka i mig, jag väljer att följa Honom som vet vad jag behöver och vad jag vill.

Jag går vägen fram i försvarslöshet.

Denna väg är lätt och självklar.

Hela mitt liv är ett vittnesbörd om detta.

Jag behöver inte bekymra mig eller planera på mitt ”gamla invanda sätt”.

Allting tas om hand av den Helige Ande som vet mitt och allas bästa.

Jag gör det Han säger att jag skall göra och jag gör det med glädje och en känsla av lycka.