”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”

”Endast frälsningen kan sägas bota.”

Ingenting kan störa Guds frid ty den är min, en gåva av Gud.