”Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.”

”Det är omöjligt att se två världar.”

Kärleken leder bortom, förbi den falska världen. Jag är tillräckligt naiv och blåögd för att se att Guds Sons frid aldrig kan störas.

Jag tror alla om gott och att den verkliga världen leder till hågkomsten av det som är sant, att Gud skapade mig och dig som ett med Sig Själv.

Jag kan inte gå hit av mig själv. Den Helige ande vet vad jag behöver och kommer att förse mig med allt jag behöver för att gå vägen hem till Gud.

Jag överlämnar mig i Dina händer, den Helige Ande leder mig till Kristus, och vart skulle jag annars gå? Vilket behov har jag förutom att vakna i Honom?