”Jag skall acceptera Soningen för egen del.”

För jag förblir sm Gud skapade mig.

Hängivenhet – jag ger mig hän och litar på Gud i alla väder.

Hänryckning – pingstens tid, naturen exploderar, både växter och djur.

Symboler för det val jag måste göra på varseblivningens nivå. Jag har ju mycket lättare att ge mig hän, att ryckas med när något är så kallat vackert.

Jag behöver rena mitt sinne från alla de galna tankar jag tänkt och tänker och till slut accepterar jag allting så som det är. Jag accepterar Soningen för egen del.