”Om jag försvarar mig attackeras jag.”

Men i försvarslösheten kommer jag att vara stark, och jag kommer att lära mig vad mina försvar döljer.

Vi människor har försvarat oss så länge vi har funnits på jorden.

Min far och tre av mina fyra bröder var aktiva inom flygvapnet.

Jag var en flygofficers dotter ända fram till dess jag insåg att Gud är min Skapare och min Fader.

Varför känner vi oss hotade? Vad är vi rädda för? Vad är det vi försvarar?

Våra kroppar!

Våra sinnen tror att vi måste försvara våra kroppar då vi tror att vi är våra kroppar.

Här är svaret: jag är inte en kropp.

Kroppen är ett instrument,

som rätt stämd spelar i livets orkester.

Den ger mig oförglömliga stunder av njutning,

om jag släpper den fri,

om jag låter den vara.

Ett helat sinne planerar inte.

Det är redo att alltid göra det som Rösten som talar för Gud ber det om och det gör det med glädje.

Och allt blir lätt och rätt.

Släpp all kontroll, följ bara med i Nuet.

Jag vet att Gud vill bara mitt bästa, jag vågar lita på det.

Jag låter inga försvar utom min nuvarande tillit styra framtiden.