”Jag skall inte sätta värde på det som är värdelöst.”

och jag söker bara det som är av värde, för enbart detta vill jag finna.

Jag söker det som varar för evigt. Det finns inom mig på det altare jag ställt i ordning för Gud.

Jag tar ingenting från någon annan. Allt räcker åt alla. Allt jag ger får jag.

Jag frågar mig vilket syfte allting har. Jag vet inte syftet med världen. Jag överlämnar åt Gud att tala om för mig vad det är. Jag gör som jag blir tillsagd av Gud.

I detta liv, i denna tid har jag ett val – att välja mellan det värdefulla och det värdelösa. Hur vet jag att jag valt rätt? Det känns i mitt inre. Känner jag skuld har jag valt det värdelösa, egot har lurat mig.

När jag inte känner någon skuld, när jag känner enbart kärlek och glädje, då har jag valt rätt – det värdefulla, det som tillhör mig.