”Jag löser världen från allt som jag trodde att den var.”

Jag som förblir som Gud skapade mig vill lösa världen från allt som jag trodde den var. För jag är verklig eftersom världen inte är det, och jag vill känna min egen verklighet.

Kan jag acceptera att det inte finns någon värld?

Jag ser den verkliga världen i meditationer, i stunder av NU – när det förgångna lyfts bort och framtiden är befriad från min rädsla.

Jag ser den verkliga världen när jag åter upplever en nära döden upplevelse där jag stiger in i ett klart strålande ljus som omsluter mig och alla i en enhetlig evighet.

Jag ser den när jag läser EKIM, jag känner den, jag är den.

Låt mig aldrig glömma att jag är som Gud skapade mig, och det är du och alla andra som i själva verket är ETT.

Jag är här för att befria världen. Befria den från mina begränsande tankar, befria den från det filter jag lagt över allting och som jag dessutom gärna villa skylla på någon/något utanför mig själv.

Jag väljer källan till mina tankar. Källan är Gud och ingenting annat. Jag öser ur Guds eviga källa av glädje och kärlek och det är de tankar jag vill tänka.