”Bortom den här världen finns en värld jag vill ha.”

Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.

Nu i tidlösheten tänds ljusen ett efter ett.

När jag ser på dig ser jag ljus och glädje och värme

jag ser någon som älskar och älskas.

Jag ser någon som sprider ljus vartän du går.

Jag ser ungdom, vishet, kärlek, och erfarenhet.

Låt den inte bli en börda att bära,

låt den vara lätt att bära,

låt den få flöda i ditt inre som det renaste vatten

och låt den få lysa på alla och envar

med en önskan om frid och fred.