”Den värld jag ser har ingenting som jag vill ha.”

Jag låter mitt sinne vila från den värld jag ser med mina ögon.

Jag öppnar alla dörrar,

känner frihetens vindar.

Min väg är utstakad,

den ser ut som förr,

men är så annorlunda.