”I stillhet tar jag emot Guds Ord idag.”

Var bara stilla och lyssna.

Jag lyssnar till Guds Ord som är närmare än mitt hjärta,

som är närmare än min hand.

Orden talar om frihet och frid.

De säger att världens syfte är att förlåta Guds Son.

Vem är Guds Son? Det är du och jag.

Vi dröjer här en stund, en tid,

innan tidlösheten kommer för att ta tidens plats.

Jag söker bara inom mig,

där Guds Röst och mitt Själv finns,

där den jag i sanning är finns.

Där finns alla svaren och alla frågorna.

Äntligen har jag förstått det,

även om jag ibland återfallet till den gamla vanan,

att min lycka finns därute.

Jag glömmer det förgångna.

Det som finns kvar,

är bara kärleksfulla minnen och glada leenden.