”Låt mig minnas att jag är ett med Gud.”

Allt vi rör vid blir ett skinande ljus som välsignar och helar.

Låt mig komma ihåg att jag är ett med Gud, ett med alla mina bröder och med mitt Själv, i evighet och frid.

Det är min enda uppgift.

Att komma ihåg vem jag är.

Att alltid vara den jag i sanning är.

Att se att alla mina bröder är som jag.

De är alla en spegel av mig.