”Guds frid och glädje tillhör mig.”

”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Jag tystnar och lyssnar och finner lugnet.

Jag flyter med och följer Gud och Hans Röst.

Jag kämpar inte mot utan tar emot

Guds gåvor och ger dem vidare.

Jag är som ett barn, firar hela denna helg med mina barnbarn.