”Gud, som är Kärlek, är också lycka.”

”Jag söker endast det som i sanning tillhör mig.”

I tiden finns många symboler för kärlek och lycka och glädje – de är alla ett.

Det finns också lika många symboler för rädsla. Det är min uppgift att med den Helige Andes hjälp omvandla min rädsla till kärlek och se att de alla är ett.

Allting sker i steg eftersom jag inte klarar av allting på en gång. Det är så finurligt att jag får precis så mycket jag klarar av. Jag behöver bara vara villig att se och ta emot alla tecken och symboler som bara är till min hjälp.