”Guds Vilja är att jag skall vara fullkomligt lycklig.”

”Jag delar Guds Vilja att jag skall vara lycklig.”

Vad är lycka?

Är det glädje, frid, tacksamhet, värme, helhet, etthet????

Är jag en lycklig elev? Lever jag en lycklig dröm?

Jag vet inte!!!

Ingenting verkligt kan hotas. Ingenting overkligt existerar. Häri ligger Guds frid.

Jag vet bara att jag kan ingenting göra av mig själv. Jag överlämnar mig.

Ske Din Vilja!!! Allt har ett lyckligt slut.