”Frälsning är min enda funktion här.”

”Min del är nödvändig för Guds frälsningsplan.”

Så enkelt allting är när jag förstår!

När jag förstår att min enda funktion är att förlåta världen för mina misstag.

Allting är ett tecken från Gud, gåvor jag får som jag skall agera utifrån. Ibland är jag på rätt väg och får då ett tecken på det. Värmen och friden sprider sig i hela mig.

Ibland är jag på fel väg och får ett tecken på det. Det visar sig ofta som ett gnag i magen, en känsla av att något är fel. Jag vet vad det är. Jag sväljer min prestige som kommer från mitt ego, tar ett steg tillbaka och följer Guds Röst som säger till mig – möt detta, rätta till det, välj igen och välj kärleken och ettheten och glädjen av att vara tillsammans.

Idag ber mig Rösten att börja på min andra bok som ska beskriva min hjärnblödning och det besök jag fick göra hos Gud i den dimensionen där inga kroppar behövs. Den Helige Ande lovar att hjälpa mig, allting skall komma till mig. Jag är så tacksam.