”Jag är ande.”

”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Jag vill ha Guds frid i mitt hjärta!!!!!!!!

I vardagen dyker det hela tiden upp smolk som skymmer friden.

Jag måste våga möta detta mörker. Jag måste våga gå rakt in i det och se det rakt in i ögonen. Det är det enda sättet att bli av med det.

Rösten säger till mig – var stark, var den Guds Son du är, se tecknena som hela tiden visar sig för dig. Våga Välja Glädje.

Ge av din kärlek, ditt ljus, av den du i sanning är.