”Mirakler ses i ljuset.”

”Mirakler ses i ljuset, och ljus och styrka är ett.”

Jag försöker att tillämpa det jag lär mig varje dag på allt jag gör.

Även om det är mörkt är det ljust och jag är stark nog att alltid följa Guds Röst.

Jag är villig att öva varje dag. Jag är villig att komma ihåg ljuset, att komma ihåg miraklet och låta det ersätta mitt ego.