”Låt mig vara stilla och lyssna till sanningen.”

Vad innebär det att ge och att ta emot?

Jag gräver djupt, djupt inom mig

jag ältar inte

jag fastnar inte

jag fortsätter att gräva djupt, djupt.

Varför gräver jag?

Jag vet inte, har jag inte grävt färdigt?

Jag söker det rena, det hela, det heliga,

jag söker Gud!

”Du behöver inte gräva mer” säger Guds Röst,

”Jag är här,

i leran, i gyttjan, i den glimmrande stenen, i ljuset.

Jag har sänt Min Son till dig för att du skall se Honom överallt.”

Jesus säger – allt vad du vill att människorna skall göra för dig skall du göra för dem.

Jag vill att människorna skall se mig, älska mig, respektera mig!

Jag är Guds budbärare idag, min röst är Hans, så att jag kan ge det jag tar emot.

Jag tar emot kärlek och respekt av Gud och jag ger den vidare till dig.