”Frälsning är min enda funktion här.”

”Frälsning och förlåtelse är detsamma.”

Rättvisa har i hela mitt liv varit mycket viktigt för mig. Jag ser idag att jag klarar inte av detta begrepp i mig själv. Men likväl är det vad jag önskar allra mest och har nu förstått att när jag tar ett steg tillbaka och överlämnar det hela till den Helige Ande så är det bara för mig att följa Honom.

Jag ber: förlåt mig för att jag tänkte och talade efter det mitt ego ville att jag skulle tänka och säga. Jag valde fel spår, och gör det nu och då.

Jag påminner mig om att inte tänka några tankar åtskild från Gud. Jag byter spår!