”Jag kommer att acceptera min roll i Guds frälsningsplan.”

Säg Honom ännu en gång att du accepterar den roll som Han vill att du skall åta dig och som Han hjälper dig att fullgöra, och Han kommer att göra dig säker på att du vill göra detta val som Han har gjort tillsammans med dig och du med Honom.

Så enkelt allting är

när jag släpper kontrollen

och bara följer med.

Jag låter mig svepas med

av glädjen och tacksamheten till Guds ära

Gud vill att jag skall må bra.

Allting jag ser manifesteras av Guds glädje och kärlek

jag tar emot Hans gåvor och ger dem vidare.

Det finns ingen början och inget slut

allt är en enda evig cirkel av ljus.