”Jag är ett enda Själv, förenad med min Skapare.”

”Ett med varje aspekt av Skapelsen och obegränsad i makt och frid.”

Jag försöker nå mitt enda Själv så att jag ser att jag är ett enda Själv med en enda uppgift – att göra alla sinnen medvetna om denna etthet.

Hand i hand

går vi genom livet du och jag

och lovsjunger Herrens Namn.

När jag tar din hand

känner jag Kristus i dig

och Kristus i mig.

Det är en bild som träder fram i mitt sinne

händer som möts

händer som omsluter varandra i en aldrig sinande ström.