”Ljus och glädje och frid bor i mig.”

”Min syndfrihet garanteras av Gud.”

Denna världen är full av intryck som vill få mig att uttrycka dem. De pockar på, jag kanske skall göra det eller det eller det …..

Vad är meningen med dem alla?

Ingen egentligen.

Jag kommer bara ihåg att ljus och glädje och frid bor i mig och gör allt jag gör, säger allt jag säger, tänker allt jag tänker utifrån detta faktum.

Allting går sin gilla gång. Jag lär mig att förstå det. Jag kan ingenting göra av mig själv. Jag följer Guds Röst i allt och jag kommer att glädjas åt det jag ser eftersom jag ser det för att glädjas.