”Mirakler ses i ljuset och ljus och styrka är ett.”

Så galna vi är som tror att kroppens ögon kan se, att hjärnan kan tänka. När vi är i detta vansinne går vi omkring som robotar, i en egen värld som vi hittar på och agerar därefter.

Jag höjer mig över detta vansinne, jag ser över det, byter tankesystem, släpper det gamla invanda, öppnar mitt sinne, mitt hjärta för Gud allena.

I påsk har min äldsta dotter och hennes ena dotter varit här tillsammans med en stor svart hund, en Riesen. Jag brukar tycka det är lite jobbigt med denna stora, glada och livliga hund som far och flyger överallt.

I morse fick jag en tanke från Gud, Han säger:

Trixa leker och är glad, vill ta hela världen i famn, vill ta mig i sin famn.

Jag tackar Gud för att Han får mig att se den ovillkorliga kärlek Trixa ger. Tack för den raka, ärliga glädje hon demonstrerar och tack för att jag ser den.

Jag har blicken stadigt fäst på ljuset.

Sida vid sida skall vi leva och umgås, som lejonet och lammet. Jag vill samla alla bröder och deras djur genom kärlek, välkomnande i rak och ärlig kommunikation. Vi är alla lika mycket värda.