”Jag vill att ljuset blir till.”

”Det finns ingen annan vilja än Guds.”

Guds nåd vilar milt över förlåtande ögon, och allt de ser på talar om Gud till den som ser på.

Var i samklang med Gud.

Välsigna din broder, se oskulden i honom.

Se förbi världens alla tankar. De vittnar om vansinne, ett sinne som vant sig vid att se på ett visst sätt.

Se med förlåtande och kärleksfulla ögon.

Fyll dig med Guds Tankar, som du kanske många gånger inte förstår, det gör ingenting, gör det bara.