”Min enda funktion är den Gud gav mig.”

”Min lycka och min funktion är ett.”

Oh, helige Ande, jag är så lycklig och glad när Du leder mig. När Du talar om för mig vad jag ska göra, tänka och säga.

Det är mitt syfte att alltid följa och lovprisa min Gud som är Kärleken.