”Jag är världens ljus.”

”Förlåtelse är min funktion som världens ljus.”

Repetitionen börjar idag enligt EKIM.

Hela livet är en repetition.

Jag är här för att minnas;

vem jag är

varifrån jag kommer

vart jag ska.

Svaret är Hem till Gud. Det är budskapet som väntar på mig. Det är vägen – sanningen- och livet.