”Låt mig se att mina problem har blivit lösta.”

Jag är fri från problem, jag har frid!!!!!

Jag är så tacksam över att det verkligen är så.

Allting finns inom mig. Tyck inte synd om dig själv!. Fastna inte i offertankar utan se:

Jag är lycklig

Jag är älskad

Jag älskar

Jag är trygg.