”Låt mirakler ersätta allt agg.”

Varje beslut jag fattar är mellan agg och mirakler.

Det slår mig idag att de flesta visioner vi människor har handlar om materiella ting. Det kostar pengar att utföra dem och mödor.

Det finns ett gammalt talestätt som säger – det bästa i livet är fritt – det kostar ingenting.

Jag frågar mig, vad är min vision, har jag någon?

Nej jag har ingen världslig vision längre.

Mest av allt vill jag se. Jag vill se ljuset, jag vill se Kristus, jag vill se med Kristi ögon.

Jag lyfter mina ögon och höjer mig över allt det världsliga och i ljuset skall jag se Guds Son. Det visar sig att det är du och alla mina bröder jag ser i ny dager.

”Låt mig se min frälsare i honom som Du har utsett skall vara den som jag skall be att han leder mig till det heliga ljuset i vilket han står, så att jag kan förena mig med honom.”