”Jag lyder inte under några andra lagar än Guds.”

Gud är min Fader.

Jag vet att det är så!!!

Det är allt jag behöver göra. Lyssna till Rösten som talar för Gud. Våga lita till den och följa den.

Allting annat är sekundärt.

Allting annat har jag provat. T ex all den så kallade personliga utvecklingen som i och för sig behövdes för att mitt ego behövde stärkas och förtydligas så att jag till slut ser och lär mig att det inte behövs över huvud taget.

Väldigt mycket skalas bort, glöms bort – det är som om det aldrig har funnits.

Bara det som betyder någonting blir kvar – jag låter ljuset i mig skina.