”Att hysa agg är en attack på Guds frälsningsplan.”

Låt mig acceptera den i stället. Vad är frälsning fader?

I stillhet hämtar jag min kraft som jag fått av Gud.

I tacksamhet fylls mitt hjärta av glädje.

Så vacker världen är, värd att älskas och välsignas.