”Endast Guds frälsningsplan kommer att fungera.”

Jag hör fortfarande två röster i mitt inre.

Egots röst försöker hela tiden få min uppmärksamhet. Inför dagens tandläkarbesök säger egots röst med variationer åt mig att jag är rädd, jag känner t o m en viss påhittad smärta i mina tänder. Det får mig att spänna mina käkar.

Ack nej mitt kära lilla ego, jag lämnar dig och överlämnar mig i Guds händer. Jag lyssnar bara till Rösten som talar för Gud. Jag frågar: vad vill Du att jag skall göra, vart vill Du att jag skall gå och vad vill Du att jag skall säga och till vem?

Rösten säger:

Gå med tacksamhet till din tandläkare och tacka henne för att hon hjälper dig att stämma ditt instrument, att vårda din kropp så att du på bästa sätt kan prisa Gud och skönheten i världen.