”Min frälsning kommer från mig.”

Ingenting utanför mig kan hålla mig tillbaka. Inom mig finns världens frälsning och min egen.

Jag vill förmedla en känsla, ibland är det så svårt i ord, jag försöker.

Jag känner en stor frid i mitt inre. Gud har sagt mig att jag skall sträcka ut den till mina bröder. Mina bröder som är en spegel av mig. Jag ser i dem det jag är, det jag känner.

När jag var ung sökte jag den rätte. Det tog tid för mig att förstå att min man Johan är min bäste lärare och elev – min spegel sedan 47 år. Jag ser i honom en man som växer trots sin ålder, en man som är glad och fridfull för det mesta, en man som vill alla väl. Jag förstår nu att jag ser mig själv i honom.

Jag speglar mig i allting. Jag kan inte se den Helige Ande men jag kan se resultatet av Hans Närvaro genom att välja Honom som min Vägledare.