”Min lycka och min funktion är ett.”

Gud ger mig enbart lycka. Han har givit mig min funktion. Därför måste min funktion vara lycka.

Jag sjunger en gammal kärlekssång till min Fader:

Tack min Gud,

för en blå, blå himmel full av kärlek

för ett blått hav fullt med livets vatten

för ett blått fält med blåklint som böljar för vinden.

Tack min Gud,

för min lycka som också är allas lycka

för allt som är så stort, så oändligt,

för solen, för ljuset.