”Låt mig inte glömma min funktion.”

Låt mig förlåta och vara lycklig!

Alla har sin historia. Det finns ingen som inte har en personlig historia. Och det är vad den är – personlig – en personlig lektion som jag kan förstå på vägen hem till Gud.

Min historia är ingenting annat än illusioner som jag har hittat på, som mitt ego har hittat på för att fresta mig att överge Gud och vara mig själv nog.

Visst kan jag dela min historia, mina illusioner men jag kanske ännu hellre vill dela hur jag ”slapp” min historias grepp om mig.

Jag har fullt upp med att vara lycklig och lära mig att jag är Guds Son och att jag inte behöver göra någonting. Gud har givit mig den Helige Ande som alltid finns hos mig och leder mig på vägen fram.