”Gud är Kärleken i vilken jag förlåter.”

”Gud är styrkan i vilken jag förlitar mig.”

”Det finns ingenting att frukta.”

”Guds Röst talar till mig hela dagen.”

”Jag stöds av Guds Kärlek.”

Låt oss låta vårt inre ljus och vår inre kärlek få lysa ut på världen.

Det skall inte dröja länge innan ljuset och kärleken lyser tillbaka.

Att ge och att få är detsamma.

Allt vad du vill att människorna skall göra för dig skall du göra för dem.