”Gud går med mig vart jag än går.”

”Gud är min styrka. Sant seende Hans gåva.”

”Gud är min Källa. Jg kan inte se åtskild från Honom.”

”Gud är ljuset i vilket jag ser.”

”Gud är Sinnet med vilket jag tänker.”

I min Gud har jag funnit styrka

i min Fader har jag allt

Han har öppnat för mig en väg

och bytt min ängslan i jubelsång

och bytt min ängslan i jubelsång.

Jag sjunger denna Taizé sång av hela mitt hjärta och känner glädjen och friden som bor inom mig.