”Jag är inte offer för den värld jag ser.”

”Jag har hittat på den värld jag ser.”

”Det finns ett annat sätt att se på världen.”

”Jag skulle kunna se frid i stället för detta.”

”Mitt sinne är del av Guds. Jag är mycket helig.”

Om och om igen. Hur länge skall jag läsa EKIM om och om igen?

Till dess den sitter som berget!

Jag är ute ur fängelset.

Jag har för länge sedan insett att alla dörrar är öppna.

Jag är fri, jag känner mig fri.

Men jag tycker om att hålla EKIM i handen.

Den är ett handfast bevis på att Gud går med mig vartän jag går.

Än så länge behöver jag den som en påminnelse,

som en poetisk källa att ösa ur,

som ger mig frid.