”Mina tankar på attack attackerar min osårbarhet.”

”Mer än någonting annat vill jag se.”

”Mer än någonting annat vill jag se på ett annat sätt.”

”Gud är i allt jag ser.”

”Gud är i allt jag ser eftersom Gud är i mitt sinne.”

Jag ställer mig frågan: ”vad vill jag?”

Jag vill vara, vara i det heliga ögonblicket, i nuet – alltid.

Här skall jag hela tiden få veta av Gud vad jag skall göra.

Allting är så vackert.

En ljusblå Himmel skiner

en ljusgul sol lyser på träden som gnistrar.

Allt är stilla,

jag är stilla,

jag låter mig bäras av starka händer in i evigheten.

Jag kan göra allt jag vill göra!