”Jag är fast besluten att se tingen på ett annat sätt.”

”Det jag ser är en form av hämnd.”

”Jag kan undkomma den här världen genom att ge upp tankarna på attack.”

”Jag varseblir inte mitt eget bästa.”

”Jag vet inte vad någonting är till för.”

Under ett långt liv tillägnar man sig visdom och erfarenhet. Vad ska man ha dem till?

Man samlar dem på hög som Joakim von Anka. Det kan lätt bli en börda, tung att bära och kanske ingen vill ha den eller frågar efter den. Så lätt det är att bli bitter!

Låt den inte bli en börda.

Låt den vara lätt att bära.

Jag blandar i lite tacksamhet i min visdom och min erfarenhet och låter det flöda i mitt inre som det renaste vatten och jag låter den skina ut på allt och alla med en önskan om frid och glädje.