”Jag har inga neutrala tankar.”

”Jag ser inga neutrala ting.”

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mitt seende.”

”Jag är inte ensam om att uppleva verkningarna av mina tankar.”

”Jag är fast besluten att se.”

Tankens kraft är enorm!!!

Jag tänker antingen sanna eller falska tankar.

Det är min uppgift som Guds Son att ändra mina falska tankar till sanna tankar. Och jag kan ändra mitt sinne.

Jag kan ändra mina rädda tankar till kärleksfulla tankar.

Jag kan byta ut mina tårar mot skratt.

Det finns gott om allting till alla, jag byter förlust mot överflöd.

Jag är fast besluten att se Kristus i allting.