”Mina meningslösa tankar visar mig en meningslös värld.”

”Jag är upprörd därför att jag ser en meningslös värld.”

”En meningslös värld framkallar rädsla-”

”Gud skapade inte en meningslös värld.”

”Mina tankar är bilder jag gjort.”

Var är verkligheten?

Var är den verkliga världen?

Var är mina verkliga tankar?

Här och nu, allting är nytt, har aldrig funnits förut. Jag är fångad av nuet.

Jag har tillit till verkligheten utan att släppa mitt ansvar som människa, min empati.

Jag låter mig ledas av den Helige Ande, Han som vet, Han som för mig med varsam hand framåt i livet på min väg hem, hem till Gud.

Allt som är verkligt finns i Guds Sinne där jag verkligen bor.

Tack allra käresta Gud.