”Jag är upprörd för att jag ser det som inte finns.”

”Jag ser bara det förgångna.”

”Mitt sinne är helt upptaget av tankar från det förgångna.”

”Jag ser ingenting som det är nu.”

”Mina tankar betyder ingenting.”

En så bra tankeställare!

Jag är alltid upprörd över ingenting. Så otroligt dumt och meningslöst!

När jag har förlåtit mig själv och kommit ihåg vem jag är, kommer jag att välsigna allt och alla jag ser. Det är min enda och viktigaste uppgift.

Så låt mig lära mig att släppa det förgångna, och inse att när jag gör det, ger jag inte upp någonting. Låt mig äntligen bli fri!!!

Valet består i att se eller inte se.

Jag har inga privata tankar. Allting är vårt och är till allas bästa och glädje.