”Ingenting jag ser betyder någonting.”

”Jag har givit det jag ser all den mening som det har för mig.”

”Jag förstår ingenting av det jag ser.”

”Dessa tankar betyder ingenting.”

”Jag är aldrig upprörd av den anledning jag tror.”

Jag kan inte annat än skratta åt mig själv, mitt ego, när jag ser att jag har trott precis tvärtemot vad dessa tankar/idéer säger.

Jag känner mig så fri när jag konstaterar att så är inte fallet. Det är helt enkelt så.