”Det finns ingenting att frukta.”

Detta är ett faktum!

Kom ihåg Gud. Kom ihåg att du är Guds Son.

Frigör Guds styrka inom dig.

Låt denna styrka lysa bort egot, alla illusioner om svaghet och rädsla och låt det faktum få råda – att det finns ingenting att frukta.

Tänk så många stunder som jag på grund av rädsla har missat att skratta och glädjas.

”Var inte rädd! Gläd dig och sjung! Jesus Kristus är uppstånden.”