”Gud är styrkan jag förlitar mig på.”

Var finns mitt mod?

Var finns insikten om den rätta lösningen och garantin för att den uppnås?

Svaret är hos Gud, hos Gud i mig. Utan undantag!

Av mig själv kan jag ingenting göra.

Det är bara att leta i mitt sinne efter situationer där jag litade till mig själv, mitt ego. Då ser jag att de var alla misstag jag gjorde. Jag erkänner mina misstag i livet. Jag säger – nu får det vara nog. Jag säger – Gud är styrkan jag förlitar mig på.

Jag förlåter mig själv och går vidare.

Jag lyssnar till Guds Röst, följer den, jag vet att jag får alltid veta vad jag skall göra. Jag har full tillit till Gud.